Samlar – avhandlingar

Här hamnar avhandlingar som jag fastnat för. När jag hunnit läsa hela får de en plats o en kort kommentar på min läslista.

Insegel till Dialog. Skolans matematikutbildning – en studie i fyra praktiker, Anette Jahnke (2014)

Rektorers praktiker i möte med utvecklingsarbete, Jaana Nehez (2015)