Läser 2014

2014 har varit ett år då jag haft möjlighet att läsa på djupet. Jag har blandat nytt och gammalt. Att återvända till tidigare lästa böcker är alltid spännande och intressant. Det går att upptäcka nytt hos så väl bok som sig själv.  För mitt eget minne har jag lagt in en  lista på böcker jag gett tid under året.

Så gott som dagligen

Lgr11 – Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Skollagen

Allmänna råd med flera skrifter via Skolverkets hemsida

Dynamik i arbetsgrupper, Kjell Granström (2006) Grupprocesser är intressant, fascinerande och komplicerat. Granströms bok hjälper mig att förstå och förhoppningsvis bli lite klokare. Den är värd att läsa och återkomma till. En av böckerna som ingick som litteratur när jag gick rektorsutbildningen.

Nära hem, Alice Munroe (2014) Jag uppskattat novellformen, möjligheten att läsa klart en berättelse inom en kortare tid. I min första bok av Munroe fastnar jag för alla möten med de olika karaktärerna. Novellerna börjar och avslutas på ett sätt som ger utrymme för egna funderingar kring bland annat vad och hur. Ger mersmak!

A meal in winter, Hubert Mingarelli (2013) En bok som påminner mig om att det är bra att läsa annat än facklitteratur. Med sina 138 didor finns det all möjlighet att låta sig slukas från början till slut. En fin bok trots att den utspelar sig under andra världskriget.

Det professionella lärandets inneboende kraft, Helen Timperley (2013) Timperley beskriver på ett lättillgängligt sätt hur arbetet mot och med en lärande organisation kan ge resultat för de skolan är till för, dvs eleverna. En bok som tilltalar mig mycket och som kommer att ges mer tid för tankar.

Ett samtal via Twitter ledde till ett möte i Västerås för lärande samtal med utgångspunkt från boken är en bonus. Ett av resultaten från mötet blev en planerad heldag för fortsatt lärande, 23 mars 2015 samlas vi i Örebro.

NJUTNING Berättelser om kärlek känslor och kemi, Ulf Ellervik (2013) En underbar bok som ger möjlighet att frossa i diverse effekter som kemiskaämnen och reaktioner orsakar.

Vilse i skolan, Ross W Greene (2011) Får bli en bok som hamnar på hyllan för litteratur att alltid ha till hands! Behaglig läsning som ger konkreta beskrivningar med  ödmjukhet inför svårigheter. ”Barn gör rätt om de kan”! Mycket vore vunnet om detta förhållningssättet var allmänt.

Läxfritt, Pernilla Alm (2014) Om läxor tänker jag en hel del. Det finns olika typer av läxor, olika läxkultur och olika syften. Pernilla Alms bok hjälpte mig att tänka lite till.

Läraren inom mig, Anne-Marie Körling (2014) ”Det fungerar aldrig perfekt. Vi misslyckas om vi tror det” (s 99). Rätt och feltänkande skadar och begränsar, det är min bestämda erfarenhet. Anne-Marie beskriver sitt varande och lärande som lärare. Hon är en skicklig lärare som delar med sig för att underlätta för och stödja andra lärare i den egna utvecklingen. I fokus – elevernas lärande. En bok som ingjuter mod och möjligheter. Nyttig och hälsosam läsning, en klar presentbok att ge till lärare som inte upptäckt den på egen hand.

Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald, Pirjo Lahdenperä (2007) En given gammal favorit som med sina 120 sidor är lätt att läsa om lite nu och då. Innehåller mången användbar klokskap och tanke att fundera vidare kring.

Etiskt ledarskap med fokus på skolan, Robert J. Starratt (2005) En bok från rektorsutbildningen som är väl värd att återvända till!

Chef med känsla och förnuft, C Sandahl, E Falkenström, M von Knorring (2010) Nyttig läsning, kanske framför allt för en person som inte är någon uttalad ”känslomänniska”. Är själv en person som gärna tittar på vad bekymret är för att sedan helst göra en förändring som förhoppningsvis är en förbättring, för att sedan gå vidare. Då är boken ett bra sätt att vidga vyerna för att för att bli bättre på att vänta in andras känslor.

Det värderande ögat, Cato R. P. Björndal (2012) Om att observera, utvärdera och utvecklas.

Utvärderingsmonstret, Lena Lindgren (2008) Ett gott exempel på nyttan av ett kritiskt förhållningssätt. En bok som hjälper till att lyfta blicken när det rullar på. Placerad i hyllan för litteratur att ha till hands.

Relationer, ramar och respekt, Hasse Hedström (2011) Om att skapa studiero i klassrummet. Några positiva exempel.

Jag vill förändra världen, Percy Barnevik (2011) En mycket läsvärd bok om ledarskap, lärdomar, nutidshistoria, engagemang och drivkraft!

Grejen med verb, Sara Lövestam (2014) Underbart att uppleva grammatik beskriven med sådan kärlek och kunskap. Väcker lust att lära! Hade ingen aning om att verb kunde vara så roliga.

Mot bättre vetande, Hans Albin Larsson (2011) Det är en fröjd att läsa om en bok som man tycker om. Mot bättre vetande ger en beskrivning av svensk skolhistoria som är till både glädje och nytta.

Den fjärde vägen, A Hargraves, D Shirley (2010) Intressanta perspektiv på vad som behöver ske i skolväsendet. Tänkvärd

Struktur, kultur, ledarskap, J Höög, O Johansson (2011) Vad kännetecknar framgångsrika skolor? Nio medförfattare olika delar som har betydelse. Läsvärd!

Synligt lärande, SKL (2011)  Lättillgänglig sammanfattning av John Hatties forskningsöversikt över vad som påverkar elevers lärande och skolprestationer.

Rektor administratör eller pedagog?, KRUT (2010) En läsvärd bok om skolledarskap och rektors roll. Vad innebär pedagogiskt ledarskap, vilka hinder finns för att utöva detta? Läs-, tänkvärt och nyttigt för reflektion och målsättningar.

Efter inspiration från Anne-Marie Körling via twitter dök jag ner i Barnets rätt till respekt, Janusz Korczak (2011). Finner tankehjälp och utmaning till de frågeställningar jag ägnar mig åt.

Läser Gryning över Kalahari, Lasse Berg (2012). En bok att njuta av och fånga tankar att fundera vidare kring.

Vygotskij i praktiken, Leif Strandberg (2009), den har stått i hyllan länge och jag har bara hunnit bläddra och ströläsa lite då och då. Hög tid att läsa på djupet och det är trevlig, tillgänglig, lärande och användbar läsning.

När arbetsrummet här hemma renoverades dök en riktig gammal goding upp, Om mått och män, Sten von Friesen (1987). Underbara, om något korta, beskrivningar av 19 män och deras gärningar som bidragit till mer vetande under 1600-1900. Jag läser och njuter, en självklar favorit!

Har återvänt till en tidigare favorit, Elevhälsan börjar i klassrummet, Lars H Gustafsson (2009). Det blir lite spännande när man läser en bok för X:e gången, kräver bland annat nya färger för aktuella anteckningar. Jag trivs med bokens självklara utgångspunkt i barnet/elevens bästa.

Läser ännu en gång Utmärkt undervisning, Jan Håkansson & Daniel Sundberg (2012) från pärm till pärm. Denna gång med tid för att läsa om, notera och fundera. Nu är boken fylld av anteckningar att återvända till.

Efter en helg med sträckläsning av Kriget har inget kvinnligt ansikte, Svetlana Aleksijevitj (2006) är jag tagen och omtumlad. Via ett imponerande arbete med djupintervjuer och möten med sovjetiska kvinnor som i olika befattningar deltog i Röda armén ges en fantastisk bild av den verkliga människan. Kvinnornas egna ord, författarens berättande och njutningsfulla språkbruk – jag kunde inte ana att jag skulle älska en krigsskildring!

Repetitionsläser Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen, Christina Löfving (2012) och njuter av kunskapssyn, värdegrund och förhållningssätt med en självklar koppling till läroplanen (Lgr 11). Christina beskriver vikten av respekt för elevernas erfarenheter och hur bra det kan bli när detta tas tillvara. Resonemanget kring vilken typ av utbildning och förmågor dagens elever behöver för att möta framtida behov kopplas till forskning om lärande. Jag njuter och lär!

Semestern fortsätter i nöjesläsandets tecken med ytterligare en bok som kommer att få en hedersplats i bokhyllan. Ond kemi, Ulf Ellervik (2011) är lysande! Med ett härligt språk och en fängslande berättarförmåga som kryddas med humor beskrivs diverse ämnen med olika grad av skadlighet för hälsan. Det är en fröjd att läsa denna kombination av fakta och historik som kryddas med kopplingar till händelser och litteratur.

Värdegrundsundersökande läsning:

Bokhög 140205

Annan njutningsfull läsning under januari – Skymningssång i Kalahari, Lasse Berg (2011)

En härlig och målande beskrivning av människans historia, från vår första tid i Afrika fram till i dag. Beskrivningar om vad som bidragit till att vi klarat oss som art i kombination med frågan om vad som påverkar oss i nutidens sätt att leva. Det är inte utan att det kittlar till i äventyrsnerven. Lasse Berg har levt ett intressant liv!

Helt klart en bok som har varit svår att lägga från sig, det är en bok att återvända till och den får en given plats i favorithyllan.